Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

11.09.2022

 

34/2022

Narzeczony: Tomasz Wojas, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Ewelina Michałek, zam. Śledziejowice – parafia Strumiany.