Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

04.09.2022

 

33/2022

Narzeczony: Jarosław Antoni Woźniak, zam. Lubomierz – parafia Łapanów.

Narzeczona: Magdalena Sojka, zam. Krauszów – parafia Ludźmierz.