Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

14.03 2021

5/2021

Narzeczony: Andrzej Teofil Klęsk, zam. Zbydnów, parafia Tarnawa.

Narzeczona: Jadwiga Teresa Śliwa, zam. Wolica, parafia Łapanów.

 

6/2021

Narzeczony: Łukasz Bogdan Banaś, zam. Kobylec, parafia Łapanów.

Narzeczona: Mirosława Magdalena Satoła, zam. Kępanów, parafia Łapanów.