Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

07.08.2022

 

30/2022

Narzeczony: Marcin Grzegorz Świętoń, zam. Skrzynka – parafia Dobczyce.

Narzeczona: Edyta Sotoła, zam. Łapanów.

 

31/2022

Narzeczony: Łukasz Janus, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Klaudia Widomska, zam. Sieraków – parafia Dziekanowice.