Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

31.07.2022

 

28/2022

Narzeczony: Tomasz Wiesław Musiał, zam. Boczów – parafia Łapanów.

Narzeczona: Marzena Beata Kaczmarczyk, zam. Cichawka.

 

29/2022

Narzeczony: Wojciech Michał Kuśnierz, zam. Łapanów.

Narzeczona: Monika Teresa Godziemba-Dąmbska, zam. Maków Podhalański.