Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

03.07.2022

 

27/2022

Narzeczony: Łukasz Piotr Banaś, zam. Przyborów.

Narzeczona: Kinga Aldona Góral, zam. Wolica – parafia Łapanów.