Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

29.05.2022

 

20/2022

Narzeczony: Wojciech Marek Ruman, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Kinga Giza, zam. Kierlikówka.