Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

22.05.2022

17/2022

Narzeczony: Grzegorz Zgłobicki, zam. Królówka.

Narzeczona: Agnieszka Kamila Sotoła, zam. Brzezowa – parafia Łapanów.

18/2022

Narzeczony: Marcin Karol Cempura, zam. Kraków – Płaszów.

Narzeczona: Dominika Bronisława Żołnierczyk, zam. Wrząsowice – parafia Wróblowice.

19/2022

Narzeczony: Tomasz Marcin Nowak, zam. Łapanów.Narzeczona: Magdalena Karolina Szostak, zam. Pierzchów – parafia Niegowić