Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

15.05.2022

 

13/2022

Narzeczony: Piotr Czesław Musiał, zam. Łapanów.

Narzeczona: Agata Katarzyna Kącka, zam. Trzciana.

14/2022

Narzeczony: Martin Wiśniewski, zam. Zagórzany – parafia Gdów.

Narzeczona: Małgorzata Teresa Ziółkowska, zam. Zagórzany – parafia Gdów.

15/2022

Narzeczony: Konrad Paweł Krakowiak, zam. Wieliczka.

Narzeczona: Anna Agnieszka Konieczko, zam. Wolica – parafia Łapanów.

16/2022

Narzeczony: Filip Karol Substelny, zam. Stradomka.

Narzeczona: Anna Karolina Buczek, zam. Ubrzeż – parafia Łapanów