Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

21.02 2021

4/2021

Narzeczony: Marek Jakub Wojas, zam. Łapanów.

Narzeczona: Adrianna Angelika Paszkot, zam. Łapanów.