Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

01.05.2022

 

10/2022

Narzeczony: Kamil Mateusz Mucha, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Oliwia Beata Zagól, zam. Nieszkowice Małe – parafia Gierczyce.

11/2022

Narzeczony: Tomasz Sobieraj, zam. Kraków – Mogiła.

Narzeczona: Sylwia Topa, zam. Kraków – Mogiła.

12/2022

Narzeczony: Mariusz Rafał Judka, zam. Trzciana.

Narzeczona: Paulina Elżbieta Zdebska, zam. Kobylec – parafia Łapanów