Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

24.04.2022

9/2022

Narzeczony: Patryk Rafał Nalepka, zam. Jędrzejów.

Narzeczona: Magdalena Weronika Zdebska, zam. Kobylec – parafia Łapanów.