Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

17.04.2022

 

7/2022

Narzeczony: Tomasz Paweł Tyrański, zam. Brzezowa – parafia Łapanów.

Narzeczona: Gabriela Maria Leśniak, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

 

8/2022

Narzeczony: Łukasz Daniel Nędza, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Klaudia Barbara Długosz, zam. Łapanów.