Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

13.03.2022

 

4/2022

Narzeczony: Marcin Kaczmarczyk, zam. Łapanów.

Narzeczona: Klaudia Maria Mucha, zam. Cichawka.

5/2022

Narzeczony: Paweł Wilkosz, zam. Przytkowice.

Narzeczona: Aneta Maria Mączka, zam. Łapanów.