Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

06.03.2022

 

3/2022

Narzeczony: Dawid Wacław Trojański, zam. Czasław – parafia Raciechowice.

Narzeczona: Katarzyna Małgorzata Kwarcińska, zam. Boczów – parafia Łapanów.