Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

13.02.2022

 

1/2022

Narzeczony: Kamil Łukasz Wilk, zam. Grabie – parafia Łapanów.

Narzeczona: Magdalena Teresa Olszewska, zam. Grabie – parafia Łapanów.