Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

05.12.2021

 

46/2021

Narzeczony: Bartosz Adam Ziemianin, zam. Kraków – Skotniki.

Narzeczona: Paulina Karolina Drąg, zam. Łapanów.