Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

07.11.2021

45/2021

Narzeczony: Konrad Stanisław Dedio, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Natalia Izabela Zastawniak, zam. Gdów.