Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

31.01 2021

1/2021

Narzeczony: Marcin Sebastian Włodarz, zam. Staniątki.

Narzeczona: Dominika Ewelina Strugała, zam. Grabie – parafia Łapanów.

2/2021

Narzeczony: Krzysztof Olaf Kubacki, zam. Szymbark.

Narzeczona: Edyta Zdebska, zam. Szymbark.