Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

22.08.2021

42/2021

Narzeczony: Daniel Krzysztof Trojański, zam. Łapanów.

Narzeczona: Kinga Irzyk, zam. Gruszów.

43/2021

Narzeczony: Tomasz Paweł Kawala, zam. Ubrzeż – parafia Łapanów.

Narzeczona: Paulina Klimek, zam. Kraków

44/2021

Narzeczony: Jakub Zygmunt, zam. Cichawka.

Narzeczona: Magdalena Maria Zygmunt, zam. Cichawka.