Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

25.07.2021

39/2021

Narzeczony: Michał Zalewski, zam. Kraków.

Narzeczona: Anna Maria Taboła, zam. Brzezowa – parafia Łapanów.

40/2021

Narzeczony: Dominik Jan Patalita, zam. Boczów – parafia Łapanów.

Narzeczona: Iwona Joanna Grzywa, zam. Tomice.

41/2021

Narzeczony: Dawid Stanisław Palka, zam. Cichawka.

Narzeczona: Kinga Katarzyna Bryk, zam. Dobczyce.