Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

11.07.2021

36/2021

Narzeczony: Jan Matus, zam. Łąkta Dolna.

Narzeczona: Dorota Mardosz, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

37/2021

Narzeczony: Krystian Konrad Woźniak, zam. Boczów – parafia Łapanów.

Narzeczona: Paulina Beata Stokłosa, zam. Cichawka.

38/2021

Narzeczony: Jakub Adam Kukla, zam. Ubrzeż – parafia Łapanów.

Narzeczona: Paulina Helena Kadzik, zam. Gdów.