Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

23.05.2021

20/2021

Narzeczony: Michał Bartłomiej Michalak, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Angelina Paulina Naglak, zam. Miłkowa.

21/2021

Narzeczony: Damian Dominik Ujejski, zam. Ujazd – parafia Kierlikówka.

Narzeczona: Jadwiga Monika Rusek, zam. Brzezowa – Parafia Łapanów.

22/2021

Narzeczony: Bartłomiej Paweł Chramiec, zam. Zegartowice – parafia Raciechowice.

Narzeczona: Katarzyna Kazimiera Kawala, zam. Boczów – parafia Łapanów.