Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

26.06.2021

 

33/2021

Narzeczony: Łukasz Marek Antkiewicz, zam. Sawa – parafia Gruszów.

Narzeczona: Magdalena Anna Jawień, zam. Kraków Płaszów – parafia MB Fatimskiej.