Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

20.06.2021

29/2021

Narzeczony: Kamil Mikołaj Łosiowski, zam. Lubomierz – parafia Łapanów.

Narzeczona: Kamila Hejmo, zam. Zbydniów – parafia Tarnawa.

30/2021

Narzeczony: Michał Sebastian Smaga, zam. Lubomierz – parafia Łapanów.

Narzeczona: Izabela Maria Ostrowska, zam. Lubomierz – parafia Łapanów.

31/2021

Narzeczony: Konrad Karol Żak, zam. Kraków Nowa Huta – par. MB Nieustającej Pomocy.

Narzeczona: Anna Danuta Wojtasiak, zam. Grabie – parafia Łapanów.

32/2021

Narzeczony: Adrian Szymon Fliśnik, zam. Lubomierz – parafia Łapanów.

Narzeczona: Kinga Dyląg, zam. Wilkowisko.