Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

13.06.2021

26/2021

Narzeczony: Damian Noga, zam. Mysłowice – parafia Janów Miejski.

Narzeczona: Dominika Wełna, zam. Katowice Zalesie – parafia św. Józefa.

27/2021

Narzeczony: Artur Leśniak, zam. Wolica – parafia Łapanów.

Narzeczona: Patrycja Bodziony, zam. Rupniów – parafia Nowe Rybie.

28/2021

Narzeczony: Szymon Piotr Burdzy, zam. Kraków Podgórze – par. MB Nieustającej Pomocy.

Narzeczona: Iwona Maria Konieczna, zam. Kępanów – parafia Łapanów.