Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

30.05.2021

23/2021

Narzeczony: Mariusz Piotr Plesiński, zam. Trzciana.

Narzeczona: Patrycja Agnieszka Sotoła, zam. Łapanów.

24/2021

Narzeczony: Dawid Witold Skrzypski, zam. Tarnów – parafia p.w. bł. Karoliny.

Narzeczona: Mariola Anna Kursa, zam. Kobylec – Parafia Łapanów.

25/2021

Narzeczony: Marcin Stefan Patela, zam. Gruszów.

Narzeczona: Anna Andżelika Woźniak, zam. Boczów – parafia Łapanów.