Zapowiedzi

Z A P O W I E D Z I

9.05.2021

17/2021

Narzeczony: Konrad Marcin Ziomek, zam. Stopnica.

Narzeczona: Katarzyna Anna Węglarz, zam. Łapanów.

18/2021

Narzeczony: Jakub Bone, zam. Krosno.

Narzeczona: Iwona Paszkot, zam. Łapanów.

19/2021

Narzeczony: Rafał Marcin Ślęczka, zam. Kępanów – parafia Łapanów.

Narzeczona: Jessica Laurindo de Matos Vasconcelos, zam. Kępanów – parafia Łapanów.