Zabytkowy kościół św. Bartłomieja – prace remontowe

Wyremontowana kaplica św. Anny

Zakończyły się prace związane z remontem kaplicy św. Anny w zabytkowym kościele pw. św. Bartłomieja w Łapanowie. Została ona poważnie uszkodzona w czasie ubiegłorocznej powodzi i niezbędne było przeprowadzenie najpilniejszych prac. Przede wszystkim zabezpieczono ołtarz i ustawiono go na żelaznych szynach, które mają zapobiec jego pochylaniu, położono nową płytę betonową, a także odtworzono posadzkę ceramiczną.
Całkowity koszt zadania wyniósł 27 tys. zł. Na jego realizację parafia pozyskała 20 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe 7 tys. zł to wkład własny parafian.

Remont krypty zakończony

Zakończyły się prace związane z remontem krypty w zabytkowym kościele pw. św. Bartłomieja w Łapanowie, która została poważnie uszkodzona w trakcie ubiegłorocznej powodzi. W zakres prowadzonych prac weszły m.in.: dezynfekcja powierzchni ścian oraz sklepienia krypty, oczyszczenie powierzchni krypty z namuliska i luźnego gruzu, odgruzowanie przewodu wentylacyjnego, wykonanie nowego podłoża posadzki, montaż kamiennych płyt posadzki, uzupełnienie posadzki materiałem kamiennym, wymiana zdezintegrowanych elementów przemurowania ścian i sklepienia krypty, uzupełnienie wątku muru i założenie spoiny uszczelniającej, założenie nowego materiału w pachach sklepiennych, wykonanie posadzki żelbetowej nad sklepieniem krypty oraz barierek zabezpieczających wejście do niej, przeprowadzenie oświetlenia krypty.
Całkowity koszt zadania wyniósł 60 686,28 zł. Na jego realizację parafia pozyskała 50 tys. zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
MIROSŁAW DROŻDŻ

ZOBACZ ZDJĘCIA