Z A P O W I E D Z I

Z A P O W I E D Z I

7.02 2021

3/2021

Narzeczony: Marcin Mariusz Łaciak, zam. Kobylec – parafia Łapanów.

Narzeczona: Sabina Maria Macioł, zam. Sieniawa.