Ogłoszenia duszpasterskie /22 IV 2012/

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA

22 IV 2012

Msze św.: 7.30; 9.30; 11.00; 18.00

 Dziś w naszej parafii Uroczystość Odpustowa ku czci JEZUSA CHRYSTUSA ODKUPICIELA CZŁOWIEKA – REDEMPTOR HOMINIS.
Uroczysta Suma Odpustowa o g. 11.00 z procesją i aktem zawierzenia parafii Jezusowi Odkupicielowi Człowieka.
O g. 12.15 Mszy św. nie będzie.

 

Czytaj dalej...

Życzenia

 

„Bądź wesoły z wesołymi,
a smutek podzielaj ze smutnymi.
Stań się wszystkim dla wszystkich,
abyś wszystkich pozyskał dla Boga.”

Św. Teresa Wielka

 

Drogiemu Solenizantowi

ks. Andrzejowi Kubieńcowi

życzymy

by przez całe swoje życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem.
Wszystko, co robi, czynił z młodzieńczą pasją.
Cieszył się światem i spotykanymi ludźmi.
Niech Duch Boży nieustannie mieszka w Twoim sercu
i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym,
co w życiu kapłańskim najważniejsze.
Szczęść Boże!

Życzenia

 

„Próby, dla tych, których Bóg kocha
nie są karami, ale łaskami”

Św. Jan Maria Vianney

 

Czcigodnemu Jubilatowi
i Solenizantowi
,
Przewielebnemu Księdzu Kanonikowi

Marcinowi Kulidze

w dniu 89. urodzin i z okazji jutrzejszych imienin życzymy,
aby dobry Pan Bóg przez ręce Matki Bożej dał wszystko co potrzeba,
wszelkich darów Ducha św., wytrwałości, spokoju,
a nade wszystko zdrowia.
Niech Pan Cię błogosławi i strzeże, i niech rozpromieni nad Tobą swoje pogodne Oblicze.
Szczęść Boże!

Życzenia

 

„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam,
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam”

Ks. Jan Twardowski

 

Przewielebny Księże Proboszczu,

w dniu Twoich imienin ofiarujemy nasze modlitwy w Twojej intencji.
Niech dobry Pan Jezus obdarzy Cię zdrojem łask swoich
w trudnej pracy duszpasterskiej i życiu osobistym.
Niech Twoja praca przynosi obfite owoce i jednoczy ludzi
w jedną Chrystusową owczarnię.

Szczęść Boże!