Rekolekcje KODA-ODB w Łapanowie

Dziś na Mszy św. o g. 11.00, nasza wspólnota parafialna powiększyła się o kilkudziesięcioosobową grupę młodzieży – uczestników Rekolekcji KODA-ODB. Oazowicze aktywnie włączyli się w Eucharystię sprawowaną przez ich moderatora ks. Krzysztofa Wąsa, m.in. animując wspólny śpiew.

Kurs Oazowy Dla Animatorów Oazy Dzieci Bożych (KODA-ODB) ma na celu przygotowanie chłopców do prowadzenia grup kandydatów na ministrantów w parafii, choralistów, ministrantów: światła, księgi i ołtarza oraz dziewcząt do pracy ze scholą i dziećmi w Oazie Dzieci Bożych. Tygodniowe rekolekcje odbywające się w Łapanowie mają charakter warsztatowy i skupiają przyszłych animatorów z całej Archidiecezji Krakowskiej. Uczestnicy, pod opieką animatorów, sami prowadzą zajęcia, ucząc się w praktyce odpowiedzialności w posłudze animatorskiej. Każda z 13 grup, codziennie ma innego Animatora Dnia prowadzącego poszczególne zajęcia swojej grupy. Jak usłyszałam od Ani – jednej z 14 animatorów – każdy dzień rekolekcyjny, rozpoczynający się o g. 7.00, a kończący ok. 22.30, jest precyzyjnie planowany i zawiera stałe punkty tj.: jutrznia, Koronka do Miłosierdzia Bożego, nieszpory, „Namiot Spotkania”, „Krąg liturgiczny”, „Szkoła modlitwy”, „Wieczorek” (pogodny lub poważny) i oczywiście posiłki oraz czas na sprzątanie i odpoczynek. Grafik dnia wydaje się być obszerny, ale oazowicze są pełni zapału, radości, życzliwości i ducha wspólnotowego.
Życzymy im, aby czas spędzony w naszej parafii (pozostaną tu do 17 lutego) obfitował darami Ducha św., a zdobyta praktyka była wykorzystana jak najpełniej w posłudze dla innych.

admin/bcm

FOTO