REKOLEKCJE ADWENTOWE 20 – 22 grudnia 2013 r.

” Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego „

20 – GRUDZIEŃ – PIĄTEK : Wierzę w Jezusa Chrystusa , który przebacza…

7:00   –  Msza święta roratnia z nauką dla wszystkich

9:00     Msza święta z nauką dla wszystkich

16:00 –  Msza święta z nauką dla dzieci Szkół Podstawowych

17:00 –  Msza święta z nauką dla młodzieży gimnazjalnej

18:00 –  Msza święta z nauką dla wszystkich

Po Mszy świętej nauka dla młodzieży starszej

21 – GRUDZIEŃ – SOBOTA – DZIEŃ SPOWIEDZI : Wierzę w Chrystusa Eucharystycznego.

7:00   –  Msza święta roratnia z nauką dla wszystkich

8:00     10:00 –spowiedź dla chorych i starszych

10:00 –  Msza święta z nauką dla chorych i starszych

11:00 –  12:00 – spowiedź

14:00 –  16:00 – spowiedź dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

16:00   –  Msza święta z nauką dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

16:30     18:00 – spowiedź

18:00 –  Msza święta z nauką dla wszystkich

22 – GRUDZIEŃ – NIEDZIELA : Wierzę w Jezusa Chrystusa, który daje pełnię życia.

7:30   –  Msza święta roratnia z nauką dla rodzin

9:30 –  Msza święta z nauką dla rodzin

11:00 – Msza święta z nauką dla rodzin

12:30   –  Msza święta z nauką dla rodzin

17:00   Msza święta z nauką dla młodzieży starszej i szukających drogi życia