Rajd Papieski

Dla mieszkańców dekanatu niegowickiego, obecność na ich ziemi Karola Wojtyły w latach 1948/49 jest postrzegana jako dar nieba. Podczas pobytu w Niegowici ks. Karol wygłaszał konferencje, mające na celu pogłębienie życia religijnego. Między innymi dlatego przemierzał kilkakrotnie trasę z Niegowici do Łapanowa, gdzie w wikarówce spotykał się z uczącą się młodzieżą Uczestnicy tych spotkań nie pamiętają dokładnie tematów tych konferencji. ,,Dziś trudno sprecyzować konkretny temat tych spotkań. Tam była poruszana problematyka religijna, człowieka młodego, poszukującego’’ wspomina Stanisława Zdebska. Proboszczem w Łapanowie był wówczas ks. Tadeusz Siepak, a wikary, ks. Kazimierz Suder zapraszał swego rocznikowego kolegę na te spotkania.

rajd

To właśnie tych kapłanów i malownicze, polne ścieżki Kobylca, Klęczany, Marszowic wspominał Ojciec Święty podczas prywatnej audiencji w Watykanie w lipcu 1999r, w której uczestniczyli nauczyciele i uczniowie ZSZ w Łapanowie oraz obecny proboszcz ks. Tadeusz Jarzębak. Związki Papieża z naszą parafią są wciąż żywe w pamięci mieszkańców. Dlatego kiedy po powrocie z Watykanu, dyrektor szkoły Jan Wójcik wraz z miejscowym proboszczem postanowili upamiętnić trasę, którą przemierzał Papież i utworzyć na niej ,,Szlak Papieski’’. Ludzie przyjęli ten pomysł z radością i chętnie zaangażowali się w prace związane z remontem przydrożnych kapliczek na trasie rajdu, czy też fundowali nowe , by uczcić w ten sposób Jego Osobę i ocalić od zapomnienia pamiątki z Nim związane. Inicjatywa została przyjęta z dużym zainteresowaniem przez sąsiednią szkołę w Niegowici, której patronuje również Ojciec Święty.

Komitet Założycielski wytyczył trasę rajdu, opracował regulamin i podjął działania zmierzające do przeprowadzenia tej imprezy.

I Rajd Szlakiem Papieskim miał być wyrazem wdzięczności Bogu za dar posługi papieskiej Jana Pawła II. W rocznicę 80-tych urodzin Karola Wojtyły, pielgrzymi wyruszyli na szlak. 20 maja 2000 roku 12 km. trasą z Niegowici do Łapanowa przemierzyło ponad 670 osób. Odbył się on pod hasłem „Wy jesteście solą tej ziemi”.

II rajd odbył się 12 maja 2001 roku pod hasłem ,,Jesteście wezwani, aby nieść światu orędzie miłości’’ Tym razem liczba uczestników wynosiła ponad 1200 osób.

III rajd miał miejsce 18 maja 2002 roku, hasłem były słowa „Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka’’.

IV rajd wędrował pod hasłem ,,Jeżeli chcesz znaleźć źródło musisz iść do góry ,pod prąd’’. Odbył się 17 maja 2003 roku.

V Rajd miał miejsce 15 maja 2004 roku. Hasło brzmiało: ,,Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości’’

Uczestnicy VI rajdu wędrowali 21maja 2005 roku pod hasłem ,,Cuda natury są dziełem samego Boga’’

VII rajd miał miejsce 20 maja 2006 roku ,,Nie bójcie się być świętymi’’, tak brzmiało jego hasło

VIII rajd  odbył się 19 maja 2007 roku .Wędrowcy zastanawiali się nad znaczeniem słów ,,Życie jest talentem powierzonym nam’’

IX rajd miał miejsce 17 maja 2008 roku .Hasło rajdu brzmiało ,,Wracam pamięcią do (..) parafii w Niegowici’’.

X rajd – 16 maja 2009 r.: „Przyszłość Polski od Was zależy”

XI rajd odwołany w związku z powodzią

XII rajd – 14 maja 2011 r.: „Jestem radosny, Wy też bądźcie”

XIII rajd – 19 maja 2012 r.: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”

Rajd ma charakter imprezy cyklicznej, odbywa się zawsze w maju, w rocznicę urodzin Patrona szkoły. Popularność Szlaku rośnie bardzo szybko. Uczestnicy rajdu pytani dlaczego zdecydowali się iść „Szlakiem Papieskim” odpowiadali najczęściej, że idą po to, by złożyć hołd Ojcu Świętemu, i zobaczyć ścieżki, po których wędrowały Jego stopy.
Tak Rajd Szlakiem Papieskim widziała jedna z uczestniczek:

Piękny maj i Papieski Szlak

Maj wtula we mnie słoneczne promienie,
szepcze o horyzontach głosem zielonego milczenia,
a ja zasłuchana w ten głos bezszelestnie,
oddycham wonią fioletowych bzów.
Maj pokazuje mi swe cudownie dzieła,
jabłonie wystrojone w białą suknię z trenem,
zatroskany kolor czerwonych maków
i łąki obsypane bursztynowym tchnieniem danym od słońca.
Jakże cudnie wygląda ten Papieski Szlak,
którymi za młodu chodził nasz Wielki Papież.
Patrzę na te ścieżki wijące się wśród zielonych łąk
i czuję łagodny dotyk piękna majowego i obecność Jana Pawła II.
Wielki Polak upodobał sobie właśnie to miejsce,
gdzie każdy śpiew słowika mówi o pięknie majowych pejzaży.
Tu rumianek swoje jedwabne płatki skłania
w cudownym geście pożegnania.

Magdalena Krawczyk PSP w Żegocinie

Jednym z widocznych pozytywnych efektów rajdów była integracja lokalnego środowiska, sprawnej fizycznie młodzieży z osobami niepełnosprawnymi. Dobrą tradycją stało się też wspólne wędrowanie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej z Łapanowa i Podolan.
Jan Paweł II wędrując z Niegowici do Łapanowa na spotkania młodzieży uczącej się, na pewno dostrzegł piękno tych terenów. W roku 1985 mówił: ,,Każda ziemia należy do Boga, (…) jest piękna, ponieważ zamieszkują ją ludzie stworzeni na obraz Boga’’.

Idea Szlaku Papieskiego jest jedną z takich spraw, które łączą w sobie ludzki zapał, poczucie wspólnoty, miłość do drugiego człowieka, refleksje nad sensem życia, zachwyt nad urokami Boskiego Świata. Niewątpliwie obecność na tych ziemiach Karola Wojtyły, postrzegana przez mieszkańców dekanatu niegowickiego jako wielki dar Nieba, niezwykle uprościła działania inicjatorów wytyczenia Szlaku Papieskiego.

W dzisiejszym niespokojnym świecie poszukujemy dróg, które przyniosą wyciszenie, spokój, wewnętrzną harmonię. Właśnie wędrówka Szlakiem Papieskim, rozmyślanie o życiu i heroicznej postawie Jana Pawła II daje nam siłę do dalszego zmagania się z losem oraz pozwala godnie i mężnie iść przez życie, by stawać się wartościowym Człowiekiem.

„Pilnujcie mi tych szlaków…” – Jan Paweł II, Nowy Targ, 1979

Winni jesteśmy pilnować wszystkich Szlaków Papieskich, gdyż Jan Paweł II tak bardzo je kochał – pilnujmy zatem i naszego szlaku Łapanów-Niegowić, wędrujmy nim, podziwiajmy piękno tej ziemi i zachowujmy go dla przyszłych pokoleń.

rajd2