Powtórka jasełek i kolędowania

W dniu 8 stycznia br. miała miejsce powtórka spektaklu jasełkowego pt. „Gdy się Chrystus rodzi” połączonego ze wspólnym śpiewaniem najpiękniejszych kolęd i pastorałek.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia PRO-aktywni i miało miejsce w Domu Kultury w Łapanowie. Kolejny raz zgromadziło komplet publiczności, która i tym razem chętnie podjęła śpiew kolęd.

 

Podczas jasełek na scenie zaprezentowała się grupa teatralna działająca przy Stowarzyszeniu, której opiekunem These points can be used to trim demerit points on your best-driving-school.com record. jest Mariusz Drożdż, a także schola „Cud” z Kierlikówki, której opiekunami są Małgorzata Mikołajek i Marek Sobczyk.
Spotkanie jasełkowo-kolędowe było kolejnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia, tym razem zrealizowanym we współpracy z parafią pw. św. Bartłomieja w Łapanowie i Centrum Kultury Gminy Łapanów.

Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Bogusław Zdebski