„Połączeni śpiewamy Panu” – patronat J. Em. Ks. Kardynała Dziwisza

fot.: Piotr Sionko

Po uroczystościach odpustowych, w niedzielę 28 sierpnia br., miało miejsce spotkanie naszej grupy z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Podczas spotkania, po krótkiej prezentacji projektu i uczestników, na ręce Jego Eminencji zostało wręczone pismo i wersja robocza przygotowywanej do edycji płyty DVD.

 

W przekazanym piśmie, oprócz przedstawienia uczestników projektu, jego przesłania, celu i sposobów realizacji, została zawarta prośba do Jego Eminencji, o objęcie patronatem honorowym naszych działań, z informacją, że część nakładu przygotowywanej do edycji pierwszej płyty, z plenerowego spotkania ewangelizacyjnego w Opactwie OO. Cystersów w Szczyrzycu, pragniemy przeznaczyć na cegiełki wspierające środki na remont zniszczonego przez powódź zabytkowego kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie. Ksiądz Kardynał, już w kościele, wyraził aprobatę dla projektu i przychylił się do naszej prośby.
W tym tygodniu ks. proboszcz Tadeusz Jarzębak otrzymał oficjalne pismo potwierdzające przyjęcie przez Jego Eminencję honorowego patronatu, z życzeniami Bożego błogosławieństwa dla wykonawców.
Serdecznie dziękujemy Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, wyrażając naszą wdzięczność i radość.