Ogłoszenia duszpasterskie /9 I 2011/

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

9 I 2011

Msze św.: 7.30; 9.30; 11.00; 12.15; 17.00

Święto Chrztu Pana Jezusa w Jordanie kończy cykl świąt skupionych wokół Bożego Narodzenia, które wspominają początek naszego zbawienia. Chrystus kończy okres życia ukrytego i rozpoczyna publiczną działalność nauczycielską. Przymuje Ducha świętego, mocą którego spełnia swoje zbawcze posłannictwo.
W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
W przyszłą niedzielę na g. 18.00 Dom Kultury zaprasza na koncert kolęd i piosenek świątecznych.
Zwracamy się do zelatorek i zelatorów Róż Żywego Różańca o zgłoszenie się do ks. Proboszcza w celu ustalenia tajemnic Różańca św.

 

PORZĄDEK KOLĘDY

poniedziałek  /10 I/
od g. 16.oo – ŁAPANÓW – od PP. Sotoła do P. Musiał k/Ośrodka Zdrowia

wtorek /11 I/
od g.   8.30 – KOBYLEC; JANIKÓWKA; ZAREMBÓWKA – od P. Józkowicz
do P. Ewy Sikora

środa /12 I/
od g.   8.30 – WOLICA – od PP. Ireny i Wojciecha Dedio
do P. Mieczysława Nowaka
od g.   8.30 – KOBYLEC-SYBERIA – od P. Sikory
do PP. Kingi i Tomasza Węglarz
od g. 16.00 – ŁAPANÓW – Kolonia Nauczycielska

czwartek /13 I/
od g.   9.00 – ŁAPANÓW-KOTÓWKA cz. I – od PP. Dyrdał
do PP. Filipowskich
od g. 14.00 – KOBYLEC-ŚRODEK – od mostku do PP. Dedio

piątek /14 I/
od g. 10.00 – KOBYLEC – BORÓWKA, PODLAS, NOWY ŚWIAT
od g. 16.00 – ŁAPANÓW – domy za rzeką

sobota /15 I/
od g.  8.30 – WOLA GRABSKA – od P. Jana Dudzica do PP. Zdulecznych
od g.  9.00 – ŁAPANÓW-WYMYSŁÓW – lewa strona od PP. Knapów