Ogłoszenia duszpasterskie /4 IX 2011/

23. NIEDZIELA ZWYKŁA

4 IX 2011

Msze św.: 7.30; 9.30; 11.00; 12.15; 18.00

♦ dziś I niedziela m-ca, ze względu na List Episkopatu, adorację Najświętszego Sakramentu odprawimy w przyszłą niedzielę.

Kalendarz liturgiczny

Środa: wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika
♦ po Mszach św. święcenie ziarna na zasiew

 

♦ W przyszłą niedzielę XIX Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy po Mszach św. w zakrystii.
Wyjazd z parkingu przy kościele o g. 6.30.

♦ KARDYNAŁ DZIWISZ ZAPRASZA NA PIELGRZYMKĘ RODZIN DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ.

Drogie Rodziny Archidiecezji Krakowskiej!

We współczesnym świecie zdominowanym przez relatywizm, szczególnym zadaniem chrześcijan jest przypominanie, że małżeństwo jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety jest fundamentem istnienia rodziny i społeczeństwa.

Druga niedziela września – dzień XIX Pielgrzymki Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej – jest wyjątkową okazją do dawania świadectwa, że rodzinę buduje się z Chrystusem w oparciu o Boże przykazania. Jest momentem modlitwy za nasze rodziny, za małżonków i za dzieci; za te rodziny, które przeżywają kryzysy. Będziemy się również modlić za tych, którzy ustanawiają prawa w naszej Ojczyźnie, aby były one zgodne z Bożym prawem.

Pragnąłbym, aby małżeństwa, które będą na pielgrzymce w Kalwarii, u stóp Krzyża Chrystusowego, pod matczynym spojrzeniem Maryi, dały świadectwo Bożej prawdzie o małżeństwie przez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Chciałbym również, aby małżeństwa Archidiecezji Krakowskiej, nieobecne w Kalwarii, odnowiły przyrzeczenia w swoich parafiach. Proszę więc Księży Proboszczów, aby w tę pielgrzymkową niedzielę podczas jednej Mszy Świętej stworzyli tego rodzaju możliwość. Dziś tak bardzo w społeczeństwie potrzebny jest ten znak miłości, uczciwości i wierności małżeńskiej aż do śmierci.

Do tegorocznej pielgrzymki rodzin zachęca nas bł. Jan Paweł II, który 7 czerwca 1979 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej wyznał, że szczególnie trudne i odpowiedzialne sprawy jego biskupiej posługi rozwiązywały się po modlitwie na dróżkach kalwaryjskich. Prosił również, abyśmy tu modlili się za niego za jego życia i po śmierci. Dziś, po jego beatyfikacji, przyzywamy jego wstawiennictwa jako patrona rodzin chrześcijańskich i „umocnienie małżonków”.

Moi Drodzy! Zapraszam na pielgrzymkę w niedzielę 11 września do Kalwarii Zebrzydowskiej wszystkie małżeństwa i rodziny. O godzinie 9.00 przy stacji „U Piłata” rozpocznie się Droga Krzyżowa, a o godzinie 11.00 będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej o błogosławieństwo Boże dla wszystkich Rodzin naszej Archidiecezji.

Na trud pielgrzymowania rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej z serca błogosławię

Stanisław Kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski

Kraków, 13.08.2011

♦ Jutro o g. 16.30 w kościele, pierwsze powakacyjne spotkanie wszystkich ministrantów i lektorów oraz tych chłopców, którzy chcą się zapisać do Liturgicznej Służby Ołtarza. Zachęcamy jak najliczniej chłopców z III klas i starszych.
♦ Próba scholi w piątek o g. 16.00. Zachęcamy zwłaszcza dziewczynki z klas III do dołączenia do „Perełek Niepokalanej”.


♦ INTENCJE MSZALNE

♦ ZAPOWIEDZI PRZEDMAŁŻEŃSKIE