Ogłoszenia duszpasterskie / 24.03.2013 /

Ogłoszenia duszpasterskie / 24.03.2013 /

24 III 2013 r. – NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

Msze święte o godzinie : 7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00

Droga Krzyżowa : 15.30

Gorzkie Żale : 16.00

Dzisziejsza Niedziela rozpoczyna WIELKI TYDZIEŃ , Tydzień Męki Pańskiej. Starajmy się przeżyć ten tydzień jak najpobożniej. Nie żałujmy czasu dla Chrystusa  i starajmy się jak najliczniej brać udział w nabożeństwach i adoracjach Wielkiego Tygodnia , odprawianych na pamiątkę Męki i Śmierci Pana Jezusa, jaką poniósł za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Przystępujmy też jak najliczniej do Komuni św.  zarówno w Wielkim Tygodniu jak i w Święta. Okazja do Spowiedzi św. dla tych, którzy jeszcze nie byli : dziś na Mszach św. , a także w poniedziałek, wtorek i środę na Mszach św. rano i po południu od godz. 16.30

——————————————————————————————————–

PORZĄDEK  NABOŻEŃSTW  WIELKIEGO  TYGODNIA :

NIEDZIELA  PALMOWA :

Dziś wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Z tej okazji na sumie święcimy palmy i odprawiamy procesję z palmami wokół kościoła.

—————————–

WIELKI PONIEDZIAŁEK,  WTOREK,  ŚRODA :

Msze św.  : 7.00  i 17.00

—————————-

WIELKI CZWARTEK : Godz. 18.00 :

Pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Najśw. Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. To dzień szczególnego dziękczynienia za dar Komuni świętej i za dar Kapłaństwa. Rano Mszy św. nie ma. Wieczorem zgromadzimy się o godz. 18.00 na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, by wielbić Chrystusa za Jego miłość i za Jego dary. Przyjdźmy jak najliczniej. Po Mszy św. przeniesiemy Pana Jezusa do Ciemnicy i tam będzie adoracja do północy.

—————————-

WIELKI PIĄTEK :

Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa na krzyżu. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Przez cały dzień adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy. Na adorację w ciągu dnia przychodzą dzieci i młodzież klasami. Bardzo prosimy rodziców, by dopilnowali, aby na adorację przyszły wszystkie dzieci i młodzież. To bardzo ważne spotkanie z Chrystusem.

Porządek Adoracji :

Godz.  8.00 – klasy VI z całej parafii

            9.00 – klasy V

         10.00 – klasy IV

         11.00 – klasy III

         12.00 – klasy II

         13.00 – klasy I i O

         14.00 – klasy I Gimnazjum

         15.00 – klasy II Gimnazjum

         16.00 – klasy III Gimnazjum

Godz. 17.00 – DROGA KRZYŻOWA

Godz. 18.00 – LITURGIA  WIELKIEGO  PIĄTKU, na którą złożą się :

 – Liturgia Słowa Bożego

 – Czytanie opisu Męki Pańskiej

  – Adoracja Krzyża św.

  – Komunia św.

   – Przeniesienie Pana Jezusa do Grobu Bożego i  adoracja, która trwać będzie przez całą noc.

     Po akończeniu liturgii odśpiewamy Gorzkie Żale – 3 części, a po części kazania pasyjne.

Porządek Adoracji przy Grobie Bożym :

Godz.  21.00 – adoruje Młodzieży z całęj parafii

              22.00 – adorują mieszkańcy Grabia

             23.00 –  adorują mieszkańcy Kępanowa

            24.00 – adorują mieszkańcy Kobylca

              1.00 – adoruja mieszkańcy Lubomierza

              2.00 – adorują mieszkańcy Łapanowa

             3.00 – adorują mieskańcy Ubrzeży

             4.00 – adorują mieszkańcy Wieruszyc

             5.00 – adorują mieszkańcy Woli Wieruszyckiej

             6.00 – adorują mieszkańcy Wolicy

             7.00 – adorują mieszkańcy Boczowa

            8.00 – adorują mieszkańcy Brzezowej

————————————-

WIELKA SOBOTA :

Przez cały dzień adorujemy Pana Jezusa w Grobie Bożym przy okaji święcenia pokarmów. Prosimy rodziców, by po święceniu pokarmów przyprowadili dzieci do Bożego Grobu.

Święcenie pokarmów :

w kościele  – godz. 9.00,  10.00,  11.00,  12.00,  13.00

– w Grabiu – godz. 11.00

– w Kępanowie – godz. 11.30

W tym dniu obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

Godz. 18.00 – MSZA  ŚWIĘTA  WIGILII  WIELKANOCNEJ, na którą złożą się :

– święcenie ognia, wody i paschału

– Orędzie Wielkanocne

– odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

– MSZA ŚWIĘTA

– PROCESJA REZUREKCYJNA

Przynieśmy ze sobą świece. W procesji poniesiemy feretrony, sztandary oraz Figurę Matki Bożej, którą poniosą mieszkańcy Boczowa. Prosimy tradycyjnie strażaków i straż przy Grobie Bożym o udział w Rezurekcji.

————————————————————————————————————-

Od przyszłej niedzieli Msza św. wieczorem o godz. 18.00, także w dni powszednie.

————————————————————————————————————-

INTENCJE MSZALNE

25 III – Poniedziałek:
7:00 – + Helena Rojowicz – od pracowników System Drób
II –        + Jan Ciszek – od syna Rafała z rodziną
17:00 -+ Stanisław Dudzic 20 r.  śm.  wsp.  syna Czesława

26 III – Wtorek:
7:00 -+ Helana Rojowicz – od Wiesława Kupca z rodziną
II –       + Jan Ciszek – od syna Pawła z rodziną
17:00 -W int. dziecka w roczek dziękcz.  i o opiekę Matki Bożej

27 III – Środa:
7:00 – + Jan Ciszek – od Rady Sołeckiej z Boczowa
II –        +Józef Chryczyk wsp.  brata Jana i Franciszka i żonę
17:00 -+ Helena Rojowicz – od sąsiadów Palaczów

II –        + Władysław Kuska i za uczestników pogrzebu

28 III – Wielki Czwartek:
18:00 – + Helena Rojowicz – od Firmy Jan z Dobczyc
II –         + Władysław Stelmach – 8 r.  śm.
III –       + Józefa Kaciczak 8 r.  śm.

30 III – Wielka Sobota:
18:00 – Za parafian
II –         + Helena Rojowicz – od bratanicy z Gdowa z rodziną
III –       + Leszek Grabacki – od siostry Małgorzaty z mężem

31 III – Wielka Niedziela: 
7:30 – + Genowefa Zdebska 10 r.  śm.  wsp.  męża Franciszka
9:30 – + Augustyna Stelmach – 6 r.  śm.
11:00 -+ Cecylia Hojda
II –        + Józefa Łapczyńska w dniu urodzin                                                                                                                                                                                   12:30 -+ Józefa Apostoluk r.  śm.  wsp.  męża Mikołaja i dzieci                                                                                                                                                                                        18.00 – + Jan i Józefa Paszkot, Józef i Joanna Dziedzic