Ogłoszenia duszpasterskie / 23.11.2014r. /

23.11.2014r.  –  UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA

Msze św. : 7.30 – 9.30 – 11.00 – 12.30 – 17.00

—————————————————————————————————————————

Dzisiejsza niedziela to już ostatnia w tym roku liturgicznym.

W przyszłą niedzielę Adwentem rozpoczniemy Nowy Rok Kościelny.

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez które wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Oraz jest okresem, w którym kierujemy nasze oczy i nasze serca na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania. Poświęćmy więc w Adwencie więcej czasu na modlitwę i czuwanie. Gromadźmy się jak najliczniej w kościele na Roratach, które odprawiać będziemy w niedzielę o godz. 7.30, a w dni powszednie o godz. 7.00 w starym kościele i o godz. 17.00 w nowym. Szczególnie do udziału w roratach zachęcamy dzieci i młodzież.

—————————————————————————————————————————

Sprawa cmentarza :

Do tej pory na remont cmentarza i ułożenie kostki brukowej na alejkach ofiarę złożyły Firmy i 643 rodziny z całej parafii na kwotę 96.430 zł. Całość kosztów związanych z tą pracą to kwota : 129.000 zł. nie licząc lamp oświetleniowych , które dopiero trzeba zakupić. Dlatego prosimy o pomoc w spłaceniu tej inwestycji.

I jeszcze jedna prośba : w boksach na śmieci są umieszczone tablice informacyjne, gdzie i jakie wrzucać śmieci. To bardzo ważne , bo jeśli w jednym boksie będą same znicze, to my je stłuczemy i wtedy do kontenera zmieści się trzy razy tyle i to będzie trzy razy tańszy wywóz. Do kontenera proszę więc nie wrzucać żadnych śmieci. I jeszcze jedno : od dziś cmentarz obsługują pan Adam Kwarciak wraz z panem Januszem Natankiem i do nich należy się zwracać w sprawie wykopania grobu czy piwnicy pod grobowiec, oczywiście po uzgodnieniu w parafii.

—————————————————————————————————————————-

W przyszłą niedzielę przed kościołem dzieci z naszej szkoły będą zbierać ofiary na doposażenie karetki stacjonującej w Wiśniowej , która również w naszej gminie obsługuje obłożnie chorych.

—————————————————————————————————————————

INTENCJE MSZALNE
24 XI – poniedziałek
6:30 – + Maria Paszkot od Heleny i Jana Kulig
7:00 – + Zygmunt Dedio od chrześnicy Barbary z rodziną
II – + Janusz Sotoła z ok. imienin
17:00 – + Mieczysław Nowak od komendantów Gminnych
25 XI – wtorek
6:30 – + Maria Paszkot od chrześnicy Celiny z rodziną
7:00 – + Stanisław Rożen od Wojciecha i Barbary Długosz
17:00 – + Mieczysław Nowak od Przewodniczącego i Rady Gminy

26 XI – środa
6:30 – + Zygmunt Dedio od Jana Kogut z rodziną
7:00 – + Maria Paszkot od Stanisławy Paszkot
17:00 – + Mieczysław Nowak od emerytów ZS im. Jana Pawła II
27 XI – czwartek
6:30 – + Edward Góral od chrześnicy Haliny
7:00 – + Mieczysław Nowak od sołtysów
17:00 – + Stanisław Rożen od rodziny Wiśniewskich z Grabia
II – + Józef Sotoła 11 r. śm. wsp. syna Stefana

28 XI – piątek
6:30 – + Edward Góral od siostrzeńca Stanisława Mączki
7:00 – + Mieczysław Nowak od Firmy Telesfor
II – + Stefania Góral i za uczestników pogrzebu
17:00 – + Stanisław Rożen od Wójta Gminy i pracowników
II – + Maria Korta od męża Jana

29 XI – sobota
6:30 – + Stanisław Rożen od rodziny Łabuzów
7:00 – + Zygmunt Dedio od Elżbiety i Stanisława Murzyn z Grabia
17:00 – + Witold Fliśnik od kolegów i koleżanek z Technikum Rolniczego z Dąbrowicy
II – + Andrzej Góral z ok. imienin od brata Janusza z rodziną

30 XI – niedziela
7:30 – + Adam Halota
9:30 – + Stanisław Rożen od Radnego i Rady sołeckiej z Grabia
II – + Ignacy Król 3 r. śm.
11:00 – + Andrzej Tabak z ok. imienin
II – + Andrzej Góral z ok. imienin od żony i syna z rodziną
12:30 – + Franciszek Chełmecki
II – W 91 r. urodzin Genowefy o błog. Boże
17:00 – + Aleksander Łapczyński od siostry Marii z rodziną