Ogłoszenia duszpasterskie /20 XI 2011/

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA 

20 XI 2011

Msze św.: 7.30; 9.30; 11.00; 12.15; 17.00

♦ dziś także przypada wspomnienie Rafała Kalinowskiego, kapłana

 

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek: wspomnienie Ofiarowania NMP
Wtorek: wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
Środa: wspomnienie św. Klemensa I, papieża
Czwartek: wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
Piątek: wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
Sobota: wspomnienie  bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

 

♦ W przyszłą niedzielę ADWENTEM rozpoczniemy NOWY ROK KOŚCIELNY. Ten rok będziemy przeżywać pod hasłem: „Kościół naszym domem”. Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest przygotowaniem do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest czasem, kiedy kieruje się dusze ku oczekiwaniu na Jego powtórne przyjście na końcu czasów. Z obu tych względów jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania. Poświęćmy więc w Adwencie więcej czasu na czuwanie i modlitwę. Gromadźmy się jak najliczniej w kościele na Roratach, które odprawiać będziemy w niedziele o g. 7.30,a w dni powszednie o g. 7.00 i o g. 17.00. Szczególnie zachęcamy do udziału dzieci i młodzież.
♦ Dziś, jak w każdą III niedzielę m-ca, składka na potrzeby Kościoła. Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.
♦ Sprawa naszego cmentarza.
Utrzymanie cmentarza w czystości obciąża nas ogromnymi kosztami. Kiedyś w betonowym boksie na śmieci paliliśmy suche wieńce, żeby tych śmieci było jak najmniej, ale niektórzy parafianie dzwonili do straży w Bochni, zgłaszając pożar na cmentarzu. Zaniechaliśmy tego, by uniknąć problemów. Firma Ekom-bud, która wywozi wszystkie nieczystości z cmentarza, przysyła rachunki za każdy wywóz na kwotę ponad 3 tys. zł, co w skali rocznej daje kwotę ok. 20 tys. zł. Wielu, bardzo wielu parafian nie składa żadnej ofiary na sprzątanie cmentarza, która wynosi 10 zł od rodziny. Jak ten cmentarz utrzymać? A gdzie wykaszanie trawy, by nam cmentarz i groby nie zarosły chwastami? To nic, że przyjeżdżający goście dziękują za pięknie utrzymany cmentarz, ale to kosztuje. Dlatego proszę wszystkich: troszczmy się o nasz cmentarz, nie żałujmy grosza, bo w przeciwnym przypadku, nasz cmentarz znowu stanie się śmietnikiem.