Ogłoszenia duszpasterskie /1 IV 2012/

NIEDZIELA PALMOWA
MĘKI PAŃSKIEJ

1 IV 2012

Msze św.: 7.30; 9.30; 11.00; 12.15; 18.00
Droga krzyżowa o g. 16.30
Gorzkie żale o g. 17.00

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień, Tydzień Męki Pańskiej. Starajmy się przeżyć ten Tydzień jak najpobożniej. Nie żałujmy czasu dla Chrystusa i starajmy się jak najliczniej brać udział w nabożeństwach i adoracjach Wielkiego Tygodnia, odprawianych na pamiątkę Męki i Śmierci Pana Jezusa, jaką poniósł za nasze grzechy i dla naszego zbawienia. Przystępujmy też jak najliczniej do Komunii św., zarówno w Wielkim Tygodniu jak i w Święta.

 

 Okazja do spowiedzi dla tych, którzy jeszcze nie byli dziś na Mszach św. (zaprosiliśmy do spowiedzi Ojca ze Szczyrzyca), a także w poniedziałek, wtorek i środę na Mszach św. rano i wieczorem od g. 17.30.
Dziś na Gorzkich Żalach składka na kwiaty do Bożego Grobu.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW WIELKIEGO TYGODNIA

 NIEDZIELA PALMOWA

Dziś wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Z tej okazji na sumie święcimy palmy i odprawiamy procesję wokół kościoła.

 WIELKI PONIEDZIAŁEK, WTOREK I ŚRODA

Msze św. o g.: 6.30; 7.00; 18.00

 WIELKI CZWARTEK

Pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Dzień szczególnego dziękczynienia za dar Komunii św. i za dar Kapłaństwa.
Wieczorem gromadzimy się o g. 18.00 na Mszy św. Wieczerzy Pańskiej by wielbić Chrystusa za Jego milość i za Jego dary. Przyjdźmy jak najliczniej. Po Mszy św. przeniesiemy Pana Jezusa do Ciemnicy i będzie tam adoracja do północy.

 WIELKI PIĄTEK

Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa na krzyżu. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Przez cały dzień adorujemy Pana Jezusa w Ciemnicy. Na adorację w ciągu dnia przychodzą dzieci i młodzież klasami. Bardzo prosimy rodziców, by dopilnowali, aby na adorację przyszły wszystkie dzieci i młodzież. To bardzo ważne spotkanie z Chrystusem.
Porządek adoracji:
g.   8.00 – klasy VI z całej parafii

g.   9.00 – klasy V
g. 10.00 – klasy IV
g. 11.00 – klasy III
g. 12.00 – klasy II
g. 13.00 – klasy I i „0”
g. 14.00 – klasy I gimnazjum
g. 15.00 – klasy II gimnazjum
g. 16.00 – klasy III gimnazjum

g. 17.00 – Droga Krzyżowa

g. 18.00 – LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU, na którą złożą się:

• Liturgia Słowa Bożego
• Słuchanie Męki Pańskiej
• Komunia św.
• przeniesienie Pana Jezusa do Grobu Bożego i adoracja, która trwać będzie przez całą noc. Po zakończeniu liturgii odśpiewamy Gorzkie Żale (3 części), po I części kazanie pasyjne.

Porządek adoracji przy Grobie Pańskim:
g. 21.00 – młodzież całej parafii

g. 22.00 – mieszkańcy Brzezowej
g. 23.00 – mieszkańcy Grabia
g. 24.00 – mieszkańcy Kępanowa
g.   1.00 – mieszkańcy Kobylca
g.   2.00 – mieszkańcy Lubomierza
g.   3.00 – mieszkańcy Łapanowa
g.   4.00 – mieszkańcy Ubrzeży
g.   5.00 – mieszkańcy Wieruszyc
g.   6.00 – mieszkańcy Woli Wieruszyckiej
g.   7.00 – mieszkańcy Wolcy
g.   8.00 – mieszkańcy Boczowa

 WIELKA SOBOTA

Przez cały dzień adorujemy Pana Jezusa w Grobie Bożym przy okazji święcenia pokarmów. Prosimy rodziców, by po święceniu pokarmów przyprowadzili dzieci do Bożego Grobu.

Święcenie pokarmów
• w kościele: 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00

• w Grabiu: 11.00
• w Kępanowie: 11.30

W tym dniu obowiązuje post od pokarmów mięsnych.

g. 18.00 – MSZA ŚW. WIGILII WIELKANOCNEJ, na którą złożą się:

• święcenie, ognia, wody i Paschału
• Orędzie Wielkanocne
• odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
• Msza św. z Komunią św.
• Procesja Rezurekcyjna

Przynieśmy ze sobą świece na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i na procesję. W procesji ponieśmy feretrony, sztandary oraz figurę Matki Bożej Fatimskiej, którą poniosą mieszkańcy Wolicy.

 

DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ:

Paweł Zygmunt
syn Jana i Małgorzaty Greń, za. w Męcinie
Katarzyna Pędzik
córka Jerzego i Barbary Sewiło, zam. w Grabiu

 

Piotr Tuleja
syn Zbigniewa i Marii Zdebskiej, zam. w Kobylcu
Agata Lisowska
córka Franciszka i Janiny Karpiel, zam. w Gruszowie