O roku kapłańskim

19 czerwca 2009 roku rozpoczęliśmy w Kościele powszechnym obchody Roku Kapłańskiego, który jest poświęcony tajemnicy kapłaństwa, posłudze i życiu kapłanów. Jest to ważne wydarzenie nie tylko dla samych kapłanów, ale także dla całego Ludu Bożego. Kapłan bowiem jest wzięty z ludu i dla ludu ustanowiony we wszystkim, co odnosi się do spraw Bożych (por. Hbr 5,1). Kościół pragnie przez ustanowienie tego Roku wyrazić wdzięczność za niezastąpioną posługę kapłanów we wspólnocie uczniów Chrystusa.
Niech w tym czasie towarzyszy wszystkim świadomość, że Chrystus wezwał kapłanów i umocnił w sakramencie kapłaństwa do posługi Słowa, do sprawowania Najświętszej Ofiary i sakramentu pojednania.
Rok Kapłański przeżywajmy, wsłuchując się w nauczanie Ojca Świętego Benedykta XVI. Niech to będzie rok modlitwy „samych kapłanów, modlitwy z kapłanami i za kapłanów”. Korzystajmy z tych łask, które zostaną nam dane w odpustach ustanowionych przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

vianney

LIST BENEDYKTA XVI NA ROK KAPŁAŃSKI
http://www.diecezja.pl/pl/dekrety/1049-list-papiea-na-rok-kapaski