Nowy rok liturgiczny i program duszpasterski

W najbliższą niedzielę, 28 listopada 2010, rozpoczniemy kolejny rok liturgiczny, który zapoczątkuje realizację trzyletniego programu duszpasterskiego dla Kościoła a Polsce.

„W tym roku rozpoczyna się nowy cykl duszpasterski. „W komunii z Bogiem”, „Kościół naszym domem”, „Być solą ziemi” – to hasła, które przez kolejne trzy lata będą towarzyszyły programowi duszpasterskiemu „Kościół domem i szkołą komunii”, który w myśl ustaleń Episkopatu będzie realizowany w Kościele w Polsce. Hasło to zostało zaczerpnięte z listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”. Papież pisał w nim: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata”. Dostosowanie ogólnopolskiego programu duszpasterskiego do specyfiki poszczególnych diecezji spoczywa w pierwszym rzędzie na biskupie diecezjalnym, a także na wydziałach duszpasterskich i duszpasterzach poszczególnych środowisk.”

Arcybiskup Józef Michalik
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Czytaj więcej: Program duszpasterski na rok 2010/2011