Kolejna grupa oazowa w Łapanowie

Kolejny już raz w czasie tegorocznych wakacji Łapanów ma zaszczyt gościć młodzież należącą do Ruchu Światło-Życie, która od 13 lipca br. przeżywa piętnastodniowe rekolekcje II stopnia Oazy Nowej Drogi. W tym turnusie w rekolekcjach bierze udział 57 gimnazjalistów. Moderatorem grupy jest ks. Krzysztof Dębski, któremu w prowadzeniu pomagają s. Teresa Ryż, animatorzy oraz grupa muzyczna.

Oazowicze na czas rekolekcji zamieszkali w budynku Szkoły Podstawowej w Łapanowie. Ich plan dnia jest niezwykle napięty. Oprócz codziennej Mszy Świętej rozważają Pismo Święte, w małych grupach dyskutują na tematy związane z wiarą, uczą się dobrej modlitwy oraz poznają nowe pieśni religijne. Obok formacji znajdują jednak czas na chwile rozrywki. W planie rekolekcji jest wycieczka do Krościenka, Szczawnicy i Pasierbca, a także udział w tzw. Dniu Wspólnoty w Osieczanach.

Zarówno młodzież jak i opiekunowie wyrażają słowa podziękowania władzom gminy na czele z panem wójtem Janem Kuligiem, Dyrekcji Szkoły Podstawowej, Dyrekcji Publicznego Gimnazjum, ks. proboszczowi Tadeuszowi Jarzębakowi oraz wszystkim mieszkańcom za życzliwość i serdeczne przyjęcie.

Tekst i foto.: Mirosław Drożdż