Intencje Mszy Świętych 3 – 9 XII 2018

Poniedziałek
3.12

6:30

+Jan Daniec

7:00

1.+Jan Piech
2.+Stanisława Bujak

17:00

+Marek Dudzic
 

Wtorek
4.12

6:30

+Jan Daniec

7:00

1.+Marek Dudzic
2.+Stanisława Bujak

17:00

+Władysław Cefal
 

Środa
5.12

6:30

+Jan Piech

7:00

+Jan Hejmo

17:00

+Marek Dudzic
 

Czwartek
6.12

6:30

+Jan Hejmo

7:00

1.+Jan Daniec
2.+Stanisława Bujak

17:00

+Wiktoria Andrzej Serafin i zm. z rodziny
 

Piątek
7.12

6:30

+Jan Daniec

7:00

1.+Jan Piech
2.+Stanisława Bujak

17:00

+Marek Dudzic
 

Sobota
8.12

7:00

+Marek Dudzic

9:30

1.+Maria Stanisław Szewczyk
2.+Marcin Kubik w 13 rocz. śm.

12:00

W godzinę łaski – o nawrócenie grzeszników i wynagrodzenie za grzechy Niepokalanemu Sercu Maryi

16:00

+Stanisław Maria Mikołajczyk

17:00
Nowy kościół

+Marcin Kubik w 13 rocz. śm.
 

Niedziela
9.12

7:30

1.Dziękcz. w rocz. ślubu Anny i Jerzego
2.+Stanisław Pawlik w 10 rocz. śm.

9:30

+Irena Stanisław Rożen i rodzice

11:00

+Aleksander Galonek

12:30

+Tomasz Trojański, rodzice i teściowie

17:00
St. kościół

+Jan Daniec