remont zabytkowego kościoła

 

 

W starym zabytkowym kościele przeprowadzone zostały następujące prace remontowe:

1.

remont konserwatorski posadzi zniszczonej przez powódź. Zadanie zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012.

2.

konserwacja drewnianego ołtarza głównego z 1843 r. z obrazem Trójcy Świętej, etap I rok 2012, finansowany ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

 

Remont krypty w zabytkowym kościele
św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie w 2011 r.
sfinansował
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie.

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

/29.06.2011 r./