INFORMACJA

Konserwacja drewnianego ołtarza głównego z 1843 r. z obrazem Trójcy św. w kościele pw. św. Bartłomieja w Łapanowie – etap II w roku 2013 finansowana jest ze środków Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.