„Połączeni śpiewamy Panu”

 

HONOROWY PATRONAT JEGO EMINENCJI KSIĘDZA KARDYNAŁA STANISŁAWA DZIWISZA

 

Rozpoczynamy realizację ”Interspołecznościowego projektu międzygminnej i międzyśrodowiskowej współpracy kulturalno-integracyjnej w ramach zintegrowanej ewangelizacji muzycznej”, którego celem jest propagowanie idei integracji osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, idei miłosierdzia chrześcijańskiego, krzewienia czynnej postawy miłości bliźniego oraz ewangelizacji poprzez wspólne śpiewanie piosenek religijnych dla społeczności lokalnej i pozalokalnej, rozszerzając zakres działalności na inne diecezje, województwa i dalej… Cel ten będziemy realizować podczas spotkań objętych wspólnym tytułem „Połączeni śpiewamy Panu” i rejestrację przez profesjonalną ekipę materiału audio-wizualnego na płytę DVD, do której załącznikiem będzie folder informacyjny o inicjatywie, jej uczestnikach i osobach wspierających go.
Dla urzeczywistnienia pomysłu zawiązała się grupa, w skład której wchodzą schole parafialne „Perełki Niepokalanej” z Łapanowa i „Cud” z Kierlikówki wraz z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapanowie.
Nic tak nie uskrzydla, nic tak nie dodaje wiary, jak świadomość, że scholistki oraz osoby niepełnosprawne będą miały możliwość wzięcia udziału w projekcie, zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych w miejscach, których jeszcze nie znają, nagrania płyty, osiągnięcia satysfakcji wspólnotowego działania, które pozwolą im na pełną integrację. Napełnieni optymizmem i radością rozpoczęliśmy przygotowania, a zaangażowanie i promienność wszystkich uczestników nasila w nas przekonanie, że cel zostanie osiągnięty. Ziszczenie go, będzie możliwe z udziałem i wieloaspektowym wsparciem ludzi dobrej woli, którzy będą dzielić i pomnażać naszą radość.
Prosimy o pamięć modlitewną w naszej intencji.