Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 25 marca – Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy na życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Z troską pochylamy się nad życiem tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim powstał po objawieniach Matki Bożej w Fatimie i jest odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym. Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

MODLITWA W INTENCJI NIENARODZONYCH DZIECI

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.


Słowo zachęty na Wielki Post

Drodzy Parafianie i Goście,

rozpoczynamy Święty Czas Pokuty. Zechciejmy Go przeżyć w łączności z Bogiem i bliźnimi. Niech więcej będzie modlitwy i myśli skierowanych do Boga, a także zwykłej  ludzkiej życzliwości. Otwórzmy się na łaskę Bożą i potrzeby innych. Niech starczy Nam wszystkich wytrwałości w podjętych wyrzeczeniach. W górę serca.

Życzą księża Duszpasterze


ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA DZIEŁ SZTUKI O MĘCE PANA JEZUSA»


Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej

Sakrament bierzmowania w Łapanowie odbędzie się 14 kwietnia 2011r. o g. 18.00.

W tym dniu kandydaci ze świadkami przychodzą na g. 17.30.

Przed  uroczystością powinni wszyscy przystąpić do spowiedzi, a w czasie Mszy winni przyjąć  Komunię świętą

Wypada, aby wszystkim kandydatom do bierzmowania towarzyszyli rodzice, rodzeństwo, chrzestni, rodzina.

Sakramentu bierzmowania naszej młodzieży udzieli Ks. Infułat Bronisław Fidelus.

Próby przed  uroczystością bierzmowania odbędą się:

– w środę 6 kwietnia od g. 16.00

– w czwartek 7 kwietnia od g. 16.00

– w sobotę 9 kwietnia od g. 16.00

W próbach uczestniczą  obowiązkowo kandydaci do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, świadkowie nie mają takiego obowiązku.


Ogłoszenia duszpasterskie /27 II 2011/

8. NIEDZIELA ZWYKŁA

27 II 2011

Msze św.: 7.30; 9.30; 11.00; 12.15; 17.00

Kalendarz liturgiczny

Czwartek: I czwartek m-ca, dzień modlitw o powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne

Piątek: święto św. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej
I piątek m-ca, spowiedź rano od g. 6.30 i po południu od g. 16.00

Sobota: I sobota m-ca, objazd chorych od g. 8.00

 

Czytaj dalej...

Życzenia

26 lutego

W Dniu Imienin, Drogiemu Księdzu
Aleksandrowi Kasprzykowi
wszelkiego Błogosławieństwa Bożego, Światła Ducha Świętego,
Opieki Matki Bożej,
wytrwałości w żmudnej, mozolnej,
często zniechęcającej,
krytykowanej i nigdy nie zapłaconej
na tym świecie pracy posługiwania nam w dzień i w noc
zapewniając o pamięci w
modlitwie
życzy

Wspólnota Parafialna